Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormt geen beroepsmatig advies (juridisch of anderszins) en dient ook niet als zodanig te worden gebruikt. Wij aanvaarden uit dien hoofde dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
Ondanks onze grote zorgvuldigheid bij het opmaken van de content, bestaat er de mogelijkheid dat de content van deze site verouderd is en / of niet meer juist is.
Persoonlijke gegevens welke eventueel via onze site zijn overgedragen, kunnen opgeslagen worden in onze databases ten behoeve van toekomstige communicatie met u. Persoonlijke gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en nimmer aan derden worden verstrekt.


Deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en of op andere wijze worden gebruikt, hetzij geheel hetzij ten dele, in welke vorm dan ook, tenzij dit geschiedt voor de volgende doeleinden:


A) Persoonlijk gebruik
De inhoud van deze site mag worden gekopieerd, hetzij geheel hetzij ten dele, indien de informatie uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd is.


B) Overige doeleinden
De inhoud van deze site mag worden gekopieerd, hetzij geheel hetzij ten dele, ten behoeve van een derde, indien aan alle hier onderstaande voorwaarden is voldaan:


1) op de kopie dient de site van www.domotica-blog.nl te staan vermeld als zijnde de bron ervan en hierop dient het volledige adres van de website te worden verstrekt alsmede de auteursrechtelijke informatie;


2) op de kopie dient te staan vermeld dat deze is beschermd door auteursrechtelijke restricties welke door de derde dienen te worden geëerbiedigd;


3) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag niet zonder voorafgaande toestemming worden ingelast in een andere tekst of uitgave, in welke vorm dan ook;


4) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag niet zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen op een andere website of in een ander elektronisch systeem;


5) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag nimmer zonder voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden worden verspreid.


Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, overgedragen of opgeslagen op welke andere website of in welk ander elektronisch systeem dan ook.


Forza Service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Op deze website zijn links vermeld die verwijzen naar websites van derden. Op deze websites heeft Forza Service geen controle en zeggenschap. Forza Service is dan ook niet verantwoordelijk voor de content vermeld op die sites.

 

Het door u opgegeven wachtwoord is onjuist.